Χρονοκρύσταλλοι: Νέα εξωτική μορφή ύλης

0
40

Χρονοκρύσταλλοι: Νέα εξωτική μορφή ύλης

Το αλάτι, οι νιφάδες του χιονιού και τα διαμάντια αποτελούν όλα παραδείγματα κρυστάλλων, καθώς τα άτομά τους διατάσσονται σε τρισδιάστατα πλέγματα, τα οποία επαναλαμβάνονται σε όλη την έκτασή τους. Δίπλα σε αυτή τη μορφή ύλης, Αμερικανοί επιστήμονες πρόσθεσαν τους χρονοκρυστάλλους, δηλαδή υλικά στα οποία τα άτομα ακολουθούν μοτίβα που δεν επαναλαμβάνονται στον χώρο, αλλά στον χρόνο.

Continue reading Χρονοκρύσταλλοι: Νέα εξωτική μορφή ύλης at Φυσική για όλους.

Ημερ. Δημοσίευσης:9 March 2017 5:23 pm

Πηγή: http://physics4u.gr/

Συγγραφέας:Δ.Μ.