Στη θηλυκή

Στη θηλυκή μου πλευρά
αρέσουν οι γυναίκες.
Doe