Ντίνος Χριστιανόπουλος

0
26

‘ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ άγάπες τής ζωής μου είναι,ή μητέρα μου πού τή λάτρεψα,η Θεσσαλονίκη πού ποτέ δέν τήν έγκατάλειψα,καί ή Ποίηση,πού τήν ύπηρέτησα μέ ήθος καί συνέπεια.”
 Ντίνος Χριστιανόπουλος

Ημερ. Δημοσίευσης:14 March 2017 5:02 pm

Πηγή

Συγγραφέας:noreply@blogger.com (skepseis 10)