Άρθρο που κυκλοφορεί τελευταία ισχυρίζεται πως αλοιφές δέρματος μπορούν να προκαλέσουν αυτόματη ανάφλεξη και θάνατο.   Στο pronews.gr διαβάζουμε: Τι ισχύει Αρχικά, βλέπουμε στο τίτλο πως το άρθρο μιλά (στο τίτλο) για αυτανάφλεξη, δηλαδή αυτόματη ανάφλεξη ενός υλικού (στη περίπτωση μας ανθρώπου) χωρίς προφανές αίτιο, δηλαδή χωρίς τη παρουσία φλόγας ή σπινθήρα. (Η ανθρώπινη αυτανάφλεξη είναι μια θεωρία που αναφέρεται …

Ημερ. Δημοσίευσης:20 March 2017 8:06 am

Πηγή

Συγγραφέας¨Θάνος Επαχτίτης