Η Microsoft είναι μια από τις εταιρείες που κατάφερε να περιληφθεί στην λίστα World’s Most Ethical Companies Honorees μαζί με άλλες 123 επιχειρήσεις από 19 χώρες και 52 κλάδους της βιομηχανίας.Η Microsoft εκθειάζεται για την...

Η έρευνα γίνεται από την εταιρεία Ethisphere και βασίζεται στην ανάλυση μιας σειράς παραγόντων που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εταιρικής δεοντολογίας και κουλτούρας.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση περιλαμβάνει μια επισκόπηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συνεντεύξεων σχετικά με τον πολιτισμό, ομάδων εστίασης υπαλλήλων, αξιολογήσεων καθώς και ερωτήσεων σχετικά με τις αντιλήψεις των εργαζομένων για τον ηθικό πολιτισμό και το HR.

Αν και σε πολλούς από εμάς μοιάζει απίθανο και απροσδόκητο, η Ethisphere ανακάλυψε ότι οι αμερικάνικες εταιρείες κυριαρχούν στην λίστα καθώς πάνω από 98 από τις 124 επιχειρήσεις έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Micrοsoft αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας που κατάφεραν να βρίσκονται στην λίστα με τις  Google, Apple, Facebook, Amazon να λείπουν.

.IRPP_minimalist{padding:0;margin:0;padding-top:1em !important;padding-bottom:1em !important;width:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:inherit;border:0 !important;border-left:4px solid #d35400 !important;box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.17);-moz-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.17);-o-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.17);-webkit-box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.17);text-decoration:none}.IRPP_minimalist:active,.IRPP_minimalist:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.IRPP_minimalist{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.IRPP_minimalist .ctaText{font-weight:bold;color:#000;text-decoration:none;font-size:16px}.IRPP_minimalist .postTitle{color:#141414;text-decoration:underline !important;font-size:16px}.IRPP_minimalist:hover .postTitle{text-decoration:underline !important}

Διαβάστε κι αυτό  Εγκατάσταση του Google Chrome σε διανομές RHEL και CentOS

«Η λίστα αυτή τιμά τις εταιρείες του κόσμου που υπερέχουν σε τρείς τομείς: στην προώθηση ηθικών προτύπων και πρακτικών στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, στην προσφορά δυνατότητας στου διευθυντές και τους υπαλλήλους να κάνουν καλές επιλογές και στη διαμόρφωση μελλοντικών προτύπων βιομηχανίας με την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών.» αναφέρει χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Ethisphere.

Οι τιμώμενοι έχουν ξεπεράσει οικονομικά τους υπόλοιπους ανταγωνιστές αποδεικνύοντας τη σύνδεση μεταξύ πρακτικών σε θέματα δεοντολογίας που έχουν σημασία στην αγορά.

Φυσικά η Micrοsoft δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα αυτό κυρίως επειδή αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που καταφέρνει να περιληφθεί στη λίστα γεγονός που αποδεικνύει ότι διατηρεί τον ηθικό πολιτισμό της.

Ημερ. Δημοσίευσης:14 March 2017 2:17 pm

Πηγή

Συγγραφέας:SecNews