Η απογοήτευση είναι ένα είδος

0
393

Η απογοήτευση είναι ένα είδος χρεοκοπίας