Διονύσιος Σολωμός

 ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 
Άς άκούσουμε φίλοι μου τόν Έθνικό μας Ποιητή Διονύσιο Σολομό τί έλεγε,είκοσι ένα χρόνια μετά τήν άπελευθέρωση άπό τίς άλυσίδες
”Η Διαφθορά είναι τόσο γενική,κι’έχει ρίζες τόσο βαθειές,πού σέ κάνει νά σαστίζεις.Όταν τά αίτια τής διαφθοράς έξολοθρευτούν,θά μπορούμε νά έχουμε μιά ήθική άναγέννηση.Όταν στηριχτεί στήν Δικαιοσύνη, όταν τά γράμματα,καλλιεργηθούν,γιά τό όφελος τού Λαού, καί όχι πρός έπίδειξη μάταιη,πού έχει άνάγκη, άπό Παιδεία καί μόρφωση,πραγματική, ουσιαστική,καί όχι σχολαστική..Τότε μόνο θά έχουν τά παιδιά μας-μιά ήθική άναγέννηση,καί τό μέλλον τής Πατρίδας θά είναι μεγάλο!”
 Διονύσιος Σολωμός.

Ημερ. Δημοσίευσης:14 March 2017 10:42 am

Πηγή

Συγγραφέας:noreply@blogger.com (skepseis 10)

Βαθμολογία Αναγνωστών
[Σύνολο: 0 Μέσος Όρος: 0]

Comments
Loading...