Δεν βλέπω το χειρότερο

Δεν βλέπω το χειρότερο σε όλους, βλέπω τα πάντα σε όλους.