Αποδείξεις για την ύπαρξη της σκοτεινής ενέργειας

0
46

Αποδείξεις για την ύπαρξη της σκοτεινής ενέργειας

Σε έναν σύμπαν που επεκτείνεται, οι γαλαξίες κινούνται μακριά ο ένας από τον άλλο με μια ταχύτητα που εξαρτάται από την μεταξύ τους απόσταση. Οι σουπερνόβες προσφέρουν έναν τρόπο για να μετρήσουμε αυτό το φαινόμενο: Η μετατόπιση προς το ερυθρό των φασμάτων τους αποκαλύπτει την ταχύτητα που έχουν οι γαλαξίες μέσα στους οποίους βρίσκονται, και η φωτεινότητά τους αποκαλύπτει την απόσταση.

Continue reading Αποδείξεις για την ύπαρξη της σκοτεινής ενέργειας at Φυσική για όλους.

Ημερ. Δημοσίευσης:8 March 2017 5:39 pm

Πηγή: http://physics4u.gr/

Συγγραφέας:Δ.Μ.