Άνδρέας Έμπειρίκος.

0
11

Οί μοίρες γράφουν στών πόλεων τά ντουβάρια, 
Τά ριζικά τών νέων έποχών.”
Άνδρέας Έμπειρίκος.

Ημερ. Δημοσίευσης:14 March 2017 6:29 pm

Πηγή

Συγγραφέας:noreply@blogger.com (skepseis 10)