"Η εμπειρική μόρφωση, σε αντίθεση με την αποστασιοποιημένη από την καθημερινότητα διανόηση ή την επιφανειακή μάθηση, η γνώση του πώς να πετύχεις στη ζωή ή πώς να αποφεύγεις τις παγίδες."

Scroll To Top